Akce

Akce

Jak naše akce probíhají?

Termíny akcí:

Probíhá v menším počtu 3-5 žen, díky čemuž je možné se každé ženě věnovat více individuálně a jít více do hloubky.


Nejbližší termín:

  • 13. září – 15. září 2019

Cena za celý víkend 3300,-
Přihlašování na: ritualmenarche@gmail.com

Pokud vám vypsané termíny nevyhovují, napište mi, můžeme se domluvit na termínu jiném.
Ovšem komorní skupina probíhá maximálně třikrát do roka, to abych Vám mohla být stále svěží průvodkyní.

Tuto akci vede Veronika s Janou. Probíhá v počtu 10-15 žen a díky většímu množství žen se můžeme vzájemně podpořit v našich procesech.

  • 27. září – 29. září 2019

Cena za celý víkend 3300,-
Přihlásit se můžete na ritualmenarche@gmail.com

Videa z minulých let: